0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МРЕЖАТА СО ЛЕНТА-КАБЛИ СО ОПТИЧКИ ВЛАКНА

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МРЕЖАТА СО ЛЕНТА-КАБЛИ СО ОПТИЧКИ ВЛАКНА

Лента-каблите со оптички влакна го освојуваат пазарот со енормна брзина. Тие им помагаат на мрежните оператори да го множат бројот на влакна во постојните канали на изненадувачки начин.

Испробани и тестирани лента-кабли – нова придобивка

Лента-каблите со оптички влакна постојат од 80-тите години на минатиот век. Тие имаат тенденција да се гледаат како специјални производи за телекомуникациските компании. Побарувачката за поголема ширина на опсег и ограничен простор на каналите создаде невидена побарувачка за употреба на технологијата на лента-каблите.

Лента-каблите се состојат од неколку влакна што лежат едни покрај други во форма на лента во леплива матрица. Ова го намалува дијаметарот на кабелот во споредба со каблите со едно влакно. Стаклените влакна сè уште имаат дијаметар од 125 μm. Сепак, тој е конструиран со само 200 μm тампон. Ова им овозможува на каблите да бидат конструирани со 30-40% повеќе влакна со ист надворешен дијаметар на кабелот.

Понатамошни предности:

  • Поголем број кабли може да се вметнат во постојните канали.
  • Четири, шест или дванаесет влакна може да се спојат истовремено. И тоа ја забрзува работата.
  • Резервите на влакна и споевите бараат помалку простор во плехот за спојување.
  • Технологијата со роло лента овозможува густо спакувани кабли со влакна.

Спојувањето на модерните рамни ленти сè уште често може да предизвика проблеми. R&M препорачува да се користат влакна со иста големина во целина – или 250 μm или 200 μm. Ова го поедноставува ракувањето со уредот за спојување. Тим за спојување од две лица може да заврши спојување на кабел со лента од 864 влакна за четири часа.

На пример, R&M ST-08 сплајсерот ќе прифати споеви на ленти со влакна од лента 32×12 (споеви на 384 влакна) или 48 споеви на единечни влакна. Ова претставува зголемување за фактор 8.

mk_MK