Во современите објекти, паничното осветлување е од суштинско значење. Во случај на пожар или временска непогода, тоа може да спаси животи. Во слабо осветлени објекти, ако немате соодветно осветлување, може да дојде до сериозни повреди. Со помош на паничното осветлување, луѓето при евакуација можат лесно да ги најдат најблиските излези од објектот. Системите за панично осветлување обезбедуваат брзо, автоматско резервно светло во итни случаи кога настанал прекин на главното напојување и нормалното мрежно осветлување не функционира.

Портфолиото од производи за панично осветлување на ФИБЕРНЕТ М-К се состои од:
– Светилки
(LED, Slim LED, 3D Light LED, Industrial Light)
– Светлосни знаци
(3D Light LEDs, Project LEDs Light, Lounge Light, Tunnel LEDs Light, Eco Light)
– Адресибилни системи за панично осветлување
  (панели и светилки)
– Безжични системи за панично осветлување
– Конвертори за панично осветлување

Благодарение на иновативните технологии кои ги користиме, нашите решенија имаат:
– Мала потрошувачка на енергија
– Намалено негативно влијание врз животната
средина
– Безбедносни стандарди за осветлување
– Енегетска ефикасност

ФИБЕРНЕТ М-К користи производи и решенија на реномираниот бренд OLYMPIA ELECTRONICS.