0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ФИБЕРНЕТ М-К со сигурни и скалабилни решенија за контрола на пристап и евиденција на работното време

ФИБЕРНЕТ М-К со сигурни и скалабилни решенија за контрола на пристап и евиденција на работното време

Голем број организации секојдневно се соочуваат со безбедносни предизвици во нивните капацитети.

Управувањето со пристапот на овластениот персонал во објект претставува голема загриженост. Примарен предизвик за многу организации е да се обезбеди нивниот објект од несакан персонал истовремено овозможувајќи слободен проток на луѓе кои имаат легитимна цел во ангажирањето со организацијата.

Потребата за контрола на пристапот на административни и станбени објекти се повеќе расте. ФИБЕРНЕТ М-К нуди комплетни, сигурни и скалабилни решенија за контрола на пристап и евиденција на работно време според потребите на клиентите. Ние создаваме безбедна средина за вработените, посетителите и изведувачите.

Производи кои ги нудиме:

– Читачи со тастатура / без тастатура
(внатрешни и надворешни)

– Магнетни картички и тагови

– Програмабилни контролери

– Системи за електронско заклучување

Места и локации каде е потребно користење на системите за контрола на пристап:

АЕРОДРОМИ, БОЛНИЦИ, СТАДИОНИ, ХОТЕЛИ, ТРГОВСКИ ЦЕНТРИ, МОЛОВИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАБРИКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКТИ, ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ.

mk_MK