0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

УПРАВУВАЊЕ СО КАБЛИТЕ ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА

Флексибилниот канал за кабли овозможува идеално управување со каблите во канцелариите или на кое било место каде што каблите треба да бидат поставени на уреден начин и пред се да бидат заштитени. Не ви се потребни алати за да ги поставите индивидуалните елементи, за да ги фиксирате заедно и за да ја промените фиксираната област повторно во движечка. Доколку сакате да ги ставите каблите во флексибилен канал понатаму, едноставно притиснете ги во местото.

ФЛЕКСИБИЛЕН КАНАЛ ЗА КАБЛИ
Флексибилниот канал за кабел има систем со двојна комора којашто овозможува главните кабли и каблите за податоци да бидат управувани во уреден и посебен начин. Должината на каналот може да биде индивидуално прилагодена со отстранување или додавање на индивидуални елементи од флексибилниот систем на канали за кабли.

 

АГОЛНИ ДОДАТОЦИ
Аголните парчиња во флексибилниот систем за канали за кабли, овозможува каблите да бидат поставени вертикално од подот до масата, на пример, за да се поврзе со работната станица.

 

ПРЕМИН ЗА КАБЛИ
Кружниот премин за кабли за подигнати подови со директна конекција со флексибилните канали за кабли, овозможува лесна, безбедна и заштитена трансмисија на кабли од подигнати подови до флексибилните канали за кабли.

 

Т-ДЕЛ
Со овој Т-дел, можете да направите едноставна раскрсница на флексибилниот канал за кабли. Благодарение на дополнителниот опционален преоден прстен, Т-делот може да се искористи и како премин за кабли за подигнати подови.

 

ПОДНИ ШИНИ
Подните шини можат да се прикачат на подот и имаат рампи на двете страни за држење на флексибилните канали и одредување на нивното место. Ова ги намалува подвижните опасности и овозможува полесно чистење на подот.

НА РАБОТНОТО МЕСТО
Со користење на преминот за флексибилен канал за кабли можете да поврзете фиксна инсталација се до работното место со лесен, децентрализиран аранжман – повеќе нема да имате заплеткани кабли и неред. Благодарение на сигурниот систем со две комори, можете да ги поставите каблите за струја и податоци во каналот одделно и уредно. Подоцна можете да го продолжите или скратите флексибилниот канал за кабли многу лесно со додавање или оттргнување на индивидуални елементи.


ПОВЕЌЕ ОД ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Флексибилниот канал за кабли има отвор со перки. Оваа функција овозможува следната инсталација на кабли и жици во каналот да биде во инсталирана, поврзана состојба. Оваа инсталација може да се направи со лесно движење на раката и без напорни процедури.

 

ПОДНИ ШИНИ
Дополнителните подни шини флексибилниот канал за кабли го прават tread-proof и trip-proof и можат да се користат секој пат кога е потребна поголема заштита. Исто така, тие овозможуваат каналот да биде поставен право, односно по должината на ѕидот.

 

ПРЕМИН ЗА КАБЛИ

 Дополнителниот премин на кабли за кренати подови со флексибилен канал за кабли овозможува жиците да бидат кренати од подот директно во заштитниот флексибилен канал. Дополнителниот премин за кабел со Т-форма овозможува раздвојување од флексибилниот канал во точка веднаш по жиците кои се појавуваат на подигнатиот под.

 

ПРИСТАПНО МЕСТО
Пристапното место најчесто е инсталиранo блиску до принтер и се дополнително поврзани со флексибилниот канал за кабли. Уредното управување на кабли од подно ниво до работно ниво спречува непосакувано заплеткување на каблите и ненамерно исклучување на каблите, т.е. кога со чистење се доаѓа во контакт со каблите.

mk_MK