0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ТРИТЕ ТРЕНДОВСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА LAN

Преносот на висока фреквенција од 10 до 40 Gbps, постојаното далечинско напојување за PoE и сеопфатното Ethernet/IP снабдување се трите големи предизвици за LAN.

Структурното каблирање останување важна основа за локалните мрежи на податоци дури и во ерата на дигитализација и мобилност. Но, во иднина, структурното каблирање ќе треба да направи повеќе отколку само да ги поврзе работните станици. Во моментов LAN е под суштинско влијание на три трендови. Кога во текот на дигитализацијата се воведуваат поголеми пропусни опсези, постојано далечинско напојување и сеприсутна достапност, некои од рамковните услови драматично се менуваат.

 

Прв пример: 10GBase-T реагира многу сензитивно на надворешната бучава. Затоа, инсталацијата мора да биде апсолутно стандардна. Но, развојот не запира тука. Во LAN ќе има протоколен микс во иднина. Во прилог на 2,5, 5 и 10GBase-T, 25 и 40GBase-T доаѓаат на пазарот. Според тековните проценки на R&M, 25GBase-T може да биде долгоочекуваниот следен еволутивен чекор во областа на LAN. Новата категорија 8.1, специфицирана за фреквенции на пренос до 2000 MHz, се препорачува како решение за 40 и 25GBase-T. R&M ќе го лансира Cat. 8.1 системот, веднаш штом ќе се воспостават сите рамковни услови за 25GBase-T.

Втор пример: Моќта преку Ethernet (PoE) може да се развие во клучна технологија за Интернет на нештата (IoT). Третата генерација PoE дури ги користи и сите четири жични парови (4PPoE) и ќе поддржува излези до 90 W со струја од 1 A по жичен пар за напојување на многу терминали и LED извори на светлина. Сепак, некои нови апликации бараат дополнителна електрична енергија, на пример паметно осветлување и дигитална ознака. Каблите и пакетите на кабли се загреваат во континуирана работа на PoE како резултат на електричниот отпор. Ризиците во планирањето, инсталирањето и работењето на мрежата не смеат да се игнорираат. Печатот PowerSafe од R&M укажува на производи кои се особено погодни за сигурен пренос на постојано високи струи во LAN.

 

Трет пример: Сеопфатно IP и консолидација. Апликациите и инфраструктурите кои до денес се одвоени сè повеќе се консолидираат. LAN каблите треба да обезбедат покриеност на Ethernet / IP услуги за уреди за автоматизација низ целата зграда. LAN станува мултифункционален LAN. Во овој контекст, за планерите е важно дека големи површини и простори можат ефикасно да се поделат на зони со помош на т.н. саќе структура. Сервисните излези го сочинуваат центарот на овие зони и служат како точки на поврзување за функциите поддржани од IP. Таванот често се смета за најдобро место за сервиси. Овој феномен се нарекува дигитален таван. R&M има подготвено соодветна програма за дигитални тавани.

mk_MK