0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ПРИМЕР ЗА УСПЕШНА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ROXTEC РЕШЕНИЈА ЗА КАБЛИ СО ЗАПТИВКИ

ЛОКАЦИЈА: ТС ИВАНИЌ ГРАД 35/10 kV

ИНВЕСТИТОР: ХЕП ОДС – Електра Криж

БАРАЊА: Прицврстување и затегнување на постоечки кабли

ROXTEC АРГУМЕНТИ: Флексибилност, „on site“ поддршка, отпорност на мали животни

ROXTEC РЕШЕНИЕ: 15 парчиња B рамки со стандардни RM модули, 2 парчиња R200 UG кружни заптивки, специјални модули за FeZn 40×5 лента

СИТУАЦИЈА 1
Влегување на мали животни преку потопниот канал во 35 kV постројка, по што е донесена одлука за санација на 17 отвори за да се избегне истата ситуација во иднина.

СИТУАЦИЈА 2
Врз основа на измерените димензии на отворите и каблите, специфицирани се две Roxtec решенија:
1. B рамки во галванизирана изведба со можност за инсталација околу постоечки кабли.
2. Кружни R UG заптивки.

СИТУАЦИЈА 3
За прицврстување на рамките се користи Koster водоотпорен малтер и Koster врзивна емулзија.

СИТУАЦИЈА 4
Подготовка на ѕидот и рамките за инсталација во линија со ѕидот и сечење на ѕидот.

СИТУАЦИЈА 5
Подготовка на рамките за инсталација.

СИТУАЦИЈА 6
Поставување на рамката во ѕид.

СИТУАЦИЈА 7
Подготовка и нанесување на малтер.

СИТУАЦИЈА 8
Инсталација на модулите и кружните заптивки.

СИТУАЦИЈА 9
Инсталација на модулите и кружните заптивки.

СИТУАЦИЈА 10
На крај претставени се состојбите пред и по завршување на проектот.

mk_MK