0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ПОВЕЌЕ ОД САМО АНТEНИ: 5G БИЗНИС МОДЕЛИ

5G екосистемот нуди можности за нови деловни модели. Локалните, етаблирани и нови играчи на пазарот можат да развиваат инфраструктурни решенија и привлечни услуги. R&M ги поддржува со експертиза, технологија, инженерство и многу повеќе.

Градејќи инфраструктури низ целиот свет, телеком провајдерите во моментов инвестираат огромни суми на пари во 5G, радио мрежа на иднината. Важно е да се знае: Повеќе од 5G антени. Треба да се создадат многу нови и дополнителни инфраструктури во позадина. Само со овие инфраструктури ќе стане можно мрежно поврзување на 5G ќелии и ефикасно работење со нив.

На пример, на базните станиците им е потребна врска со фибер оптичките мрежи. Повеќето од овие врски сè уште треба да се изградат или прошират. Алтернативно, соодветните дополнителни капацитети мора да се создадат во постојните мрежи.

Кон ова е додадено и целосното FTTH ширење паралелно со 5G објавувањето. Edge дата центрите се појавуваат насекаде. И нив има се потребни врски со фибер оптичките мрежи.

Целата работа има еден голем момент. Секако постои зголемена побарувачка за инфраструктурни решенија, особено на локално ниво. Прашањето е: Кој би можел да го исполни ова барање?

Можеби најголемите мобилни и телекомуникациски оператори ќе бидат задоволни ако другите преземат дел од работата и инвестициите на лице место. Тие можат да ги изнајмат капацитетите на постојните фибер оптички мрежи наместо да градат свои посебни мрежи.

Создавање вредност

Ова претставува можност за операторите на локалните и регионалните мрежи FTTH и CATV. Тие можат да имаат корист од пазарот на 5G. Индустриски компании, сопственици на имот, центри за податоци, медиуми, јавни комунални претпријатија и железници исто така може да понудат згради, области и свои ресурси на оптички влакна. Тие би генерирале дополнително создавање вредност што порано било незамисливо.

Новите и алтернативни играчи на пазарот сигурно ќе ги откријат своите 5G можности. Зборуваме за неутрални домаќинства, системски интегратори и деловни центри. Тие можат да понудат дури и повеќе од физичките инфраструктури. Тие можат да развиваат специјализирани информатички, WiFi и 5G услуги.

Користење експертиза

Толку од можностите. Но, не заборавајте: 5G мрежите се сложена работа.

Може да има нови предизвици на секоја базна станица. Се среќаваат различни мрежни дизајни, високофреквентна технологија и оптички влакна, како и каблирање на отворено и затворено. Оние кои се инволвирани во тоа, постојано мора да балансираат помеѓу кориснички и стандардизирани решенија за инсталација. Треба да се разјаснат проблемите со локацијата, безбедноста, правото и финансирањето. Планерите и играчите кои претходно немаа никаква врска со мобилните телефонски мрежи треба да работат заедно.

Затоа препорачуваме: Не одете ја патеката до 5G сами! Компетентни совети и умереност секогаш се исплаќаат. Изберете партнери кои можат да ја покажат својата експертиза.

Сметаме дека развојните партнерства се голема предност. На пример, тие можат да се концентрираат на специфични решенија за поврзување, апликации или производи.

mk_MK