0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ПЕТТЕ ФАЗИ ОД РАБОТНИОТ ЦИКЛУС НА ДАТА ЦЕНТАРОТ

Исто како што добрите гени не гарантираат здравје и благосостојба, така и само со добар дизајн не може да се гарантира дека еден дата центар е добро изграден, ефикасен и достапен во текот на неговиот работен циклус. Ако ги знаеме сите фази на неговиот работен циклус, можеме да работиме соодветно за постојано да ги задоволуваме нашите деловни потреби. Ова се петте фази од работниот циклус на дата центрите, со чија помош може да го извлечете најдоброто од нив.

MSC17_dataCenter
Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit)
Agency: Cinco Design
Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com)
Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com/)
Shoot month: March 2017
Location: Portland, OR
Business: LinkedIn Datacenter

1. ПЛАНИРАЊЕ: Кои се моите најдобри опции?
Честопати планирањето се сведува на „програмирање“. Иако е најкратка и најевтина фаза од сите, планирањето има најголемо влијание во иднина. Се состои во детали за тоа кои се заинтересираните страни и кои треба да бидат вклучени во секое одлучување. Во исто време, стратегиите за управување мора да бидат вклучени во случај на непредвидени инциденти. Мора да биде модуларен и флексибилен, така што ќе може да се прилагоди на проекти од различни типови и големини. Доколку е правилно организиран и управуван, дата центарот ќе работи побрзо и поефикасно.

2. ДИЗАЈНИРАЊЕ: Што ќе подобрам?
Целта е да се пренесе сè што е произведено во почетната фаза на документи за градежништвото и специфични шеми детално за сите делови. Во овој случај, сопственикот мора да биде свесен за големината на проектот, да ги идентификува преференциите и потребите, да го избере вистинскиот тим во вистинско време и да се фокусира на ефикасноста, капацитетот, густината и проширувањето на проектот.

3. КРЕИРАЊЕ: Кој ќе го гради?
Улогата на сопственикот во оваа фаза е да ги разгледа и одобри градежните документи на дата центарот пред да започне, да му помогне на тимот и во подготовката и во осигурувањето на работите. Сопственикот мора да биде свесен и да ги следи фазите на изградба, да донесува одлуки во случај на непредвидени настани и да го одобри откако ќе заврши.

4. РАБОТЕЊЕ: Како да работам оптимално?
Оваа фаза е најдолга и најскапа во работниот циклус на дата центарот, кој може да трае и до 20 години. Во овој долг временски период, инфраструктурата мора да ја исполни својата функција. И сопствениците и менаџерите мора да бидат многу аналитички и мора да дејствуваат со решеност и трпеливост, да ги ублажат ризиците и да бидат вклучени во подобрувањето и одржувањето на процесот.

5. ОЦЕНУВАЊЕ: Каде сум сега?
Оваа фаза е обично запоставена, во споредба со останатите. Сопствениците и управувањето со центрите за податоци имаат фундаментална улога во обезбедувањето на безбедноста на системот за време на неговото работење. Неопходно е периодично да се следат и да се преземат активности за резултатите. Мора да постои континуирана посветеност на време, напор и ресурси.

За повеќе информации контактирајте ги нашите продажни и технички лица.

mk_MK