0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

ИНФОРМАЦИЈА FIBERNET Е ОФИЦИЈАЛЕН ЗАСТАПНИК ЗА СВЕТСКИ РЕНОМИРАНИОТ БРЕНД EATON MOELLER

EATON е глобален технолошки лидер во областа на електро компонентите и системите за дистрибуција, управување и контрола на квалитет на електрична енергија. Компанијата има околу 100 000 вработени, а своите производи ги продава на пазарот во преку 170 земји.

Имајќи предвид дека EATON има значајна улога на пазарот, примарна цел на компанијата е да изгради и негува блиски и пријателски однос со своите клиенти, а сето тоа на основа на одличните услуги кои ги нуди. Почнувајќи од палетата на производи, па се до ангажираната корисничка подршка – EATON точно знае што Ви е Вам важно!

Секторот за електрика е лидер во дистрибуција на електрична енергија, системи за квалитет на електрична енергија, индустриска автоматизација, контрола, како и поврзани сервиси. Овој сектор овозможува технолошки движечки решенија кои ги сервисираат критичните потреби на индустријата, техничките, комерцијалните, резиденцијалните објекти и пазарите на информатичка технологија.

ГИ НАПОЈУВА ЕЛЕКТРО СИСТЕМИТЕ НИЗ СВЕТОТ ВО СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ

 

 

 

ОБЈЕКТИ:
Резиденцијални
Здравство
Образование
Канцеларии
Салони за продажба
Јавен сектор
Аеродроми

 

ИНДУСТРИЈА И МАШИНИ:
Производство
Земјоделство
Изградба
Рударство и металургија
Преработка
Петрохемија
Фармација
Целулоза и хартија
Управување со материјали

 

 

 

 

 

 

“EATON ВАШ ПАРТНЕР ВО СТАНБЕНИТЕ И ИНДУСТРИСКИ ИНСТАЛАЦИИ”

 

ЗАШТИТА И УПРАВУВАЊЕ ВО НАПОЈУВАЊЕТО

– Инсталациски уреди за вградување во разводни и дистрибутивни ормари
– Заштитни склопки од диференцијална струја
– Автоматски осигурувачи од 0,16 до 125А
– Компактни заштитни прекинувачи до 1600А
– Нисконапонски воздушни прекинувачи до 6300А
– Одводници на пренапон
– Автоматски трансфер склопки (ATS)
– Собирнички системи
– Тастери, Временски и импулсни релеи, фото релеи, тајмери, мерни уреди
– Осигурувачи со топлив вметок и раставувачи со осигурувачи
– Опрема за фотонапонски инсталации
– Додатоци за заштитни уреди

 

РАЗВОДНИ И ДИСТРИБУТИВНИ ОРМАРИ

– Големи разводни ормари до 160А

– Универзални и модуларни ормари до 630А

– Слободностоечки разводни ормари до 2500А

– Собирнички системи до 2500А

– Типски тестирани ормари до 5000А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ФЛЕКСИБИЛНИОТ ДИЗАЈН – АЛТЕРНАТИВА ВО МЕНАЏИРАЊЕТО СО КАБЛИ”

 

ОКЛОПЕН ШИНСКИ РАЗВОД НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
– Lux Lighting Range од 25 до 63А
– LP Low Power Range од 40 до 125А
– MP Medium Power Range од 125 до 800 А
– XP Low Impedance Range од 500 до 6300А

 

 

КОНТРОЛА И ИНДИКАЦИЈА ВО ИНДУСТРИЈА

– Управувачки и сигнализациони уреди
– Рачни и ножни прекинувачи
– Сигнални кули
– Крајни прекинувачи
– Сензори
– Гребенасти склопки и селектори за повеќе положби
– Сигурносни релеи

АВТОМАТИЗАЦИЈА, КОНТРОЛА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА
– Системи за управување и надзор на машини и технолошки процеси:
– HMI-PLC и индустриски PC-a
– Комбинирани HMI-PLC
– Модуларни PLC
– Компактни PLC
– HMI
– Дистрибуирани I/O
– Програмибилни релеи со и без визуелизација
– ЕТР временски релеи
– EMR мерни релеи
– easySafety
– SmartWire-DT

 

 

 

 СТАРТУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРИЧНИ МОТОРИ

– Мини контактори, релеи и контактори DIL
– Заштитни моторни склопки
– Комбинација за стартување на мотор
– Софт стартери
– Фреквентни регулатори

СРЕДНОНАПОНСКИ БЛОКОВИ
– Расклопни постројки до 24kV
– Вакуумска технологија
– Без SF6 гас

mk_MK