0%

Телефон:

+389 (0)2 2403-100

Е-пошта:

sales@fibernet.mk

Новости

НА КОЈ НАЧИН ПАМЕТНИ ВИДЕО СИСТЕМИ ОВОЗМОЖУВААТ НЕПРЕЧЕН СООБРАЌАЈ ВО БРЗОРАСТЕЧКИТЕ ГРАДОВИ СО РАЗВИЕНА ТРГОВИЈА

На глобално ниво, градското население расте – и проблемот со метеж во градскиот сообраќај станува сè потежок. Значи, за да се спречи метежот, владите во некои од најстрогите градски простори во светот се свртуваат кон интелигентни сообраќајни системи, за да одржуваат постојан и непречен сообраќај.

Низ целиот свет, сè повеќе луѓе се селат да живеат во центрите на градот. Според податоците на Обединетите нации, околу 55% ​​од глобалното население веќе живее во урбани локации, а до 2050 година, ова се очекува да се зголеми на 68%.

Несомнено, оваа масовна миграција ќе изврши значителен нов притисок врз градските инфраструктури кои се веќе ограничени. Затоа, владите мора да започнат да размислуваат за креативни начини за ефикасно искористување на расположивиот простор, од иновативни идеи за сместување до паметни мрежи за транспорт што им овозможуваат на големите популации да се движат слободно во секое време.

Време за нов пристап кон управувањето со сообраќајот

Кога станува збор за урбаните мрежни патишта, властите во некои од најпрометните градови во светот веќе знаат дека традиционалното управување со сообраќајот не е доволно. Една сообраќајна несреќа или густ сообраќај поради локален настан има потенцијал да предизвика блокада, што може да влијае на градската транспортна мрежа со часови. Значи, за да се спречи метежот и да се движат возилата слободно, понапредните градски власти се свртуваат кон врвните интелигентни сообраќајни системи (ITS).

Hikvision: Помагање на сообраќајот низ антички кинески град

Технологијата „Hikvision“ е во срцето на новиот систем за управување со сообраќајот во античкиот кинески град Сиан.

Во овој град со многу ѕидини, возилата можат да влегуваат и излегуваат само преку историските градски порти. Но, со околу три милиони возила во сообраќајот, ограничениот број влезови почнува да предизвикува сериозен метеж. За да се реши ова, администрацијата за урбан сообраќај на Сиан соработуваше со Hikvision, како и со експерти за урбанистичко планирање, даватели на услуги на интернет и други технолошки компании, за да дизајнираат и спроведат моќен систем за следење на сообраќајот. Изградено на врвни видео камери на Hikvision, решението комбинира мониторинг на метеж во сообраќајот на патиштата, интегрирана платформа за команда и испраќање и интелигентна контрола на сигналот за да се оптимизира движењето на сообраќајот во градот.

Од моментот на вклучување на системот, интелигентната контрола на сигналот го зголеми протокот на сообраќај за 10%, додека просечното време на патување со возилото е намалено за околу 12%. Уште повеќе, возачите стануваат поусогласени со правилата на сообраќајот.

mk_MK