Expired Listing

Локација

Type:

Employee:

ФИБЕРНЕТ М-К е целосно македонска компанија со специјалност во B2B (Business-to-Business) сегментот. Опслужуваме компании од сите сектори и котираме меѓу водечките ИТ компании во регионот во делот на изработка, проектирање и изведба на слабострујни системи, оптички мрежи, резервно напојување, електрични инсталации, FTTH комуникација, дата центри и друго.

Нашиот тим континуирано расте и во моментов имаме потреба од постојано вработување на нови лица на позиција:

Хигиеничар/ка

Работниот однос е на определено време од 1 (еден) месец со можност за продолжување на истиот на неопределено време.

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

Работни задачи:

  • Одржување на хигиената и чистење на канцелариските простории​.

Потребни квалификации и способности:

  • Средно образование.
  • Познавање на материјалите и средствата за работа.
  • Претходно работно искуство на иста позиција.

Дополнителни критериуми:

  • Придржување кон безбедносните прописи и прописите поврзани со заштита при работа.
  • Сериозен пристап кон зададените задачи.
  • Лојалност, доверливост, чесност, професионалност, ефикасност и флексибилност.

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

    Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.